EspañolGalego

Lonja de A Coruña. Siete años de crecimiento

lonja

Publicación da Autoridade Portuaria da Coruña.
20 páxinas.
Número único.

Recolle a evolución da lonxa corunesa desde 2004, o ano en que se puxo en marcha un modelo de xestión pioneiro en España, que deixa o control en mans dos propios profesionais. Desde entón, as vendas non fixeron máis que crecer. A lonxa conta cunha facturación de máis de 90 millóns anuais, e xera 15.000 postos de traballo, entre directos e indirectos, polo que o presidente da Autoridade Portuaria, Enrique Losada, defínea como "unha industria de primeira orde para os intereses non só do porto, senón de toda a cidade".

Descargue aquí a publicación