EspañolGalego

Cadernos do Territorio

Dous números únicos.

Unha revista científica, humanista e técnica, dirixida principalmente aos arquitectos, enxeñeiros de camiños, canais e portos e á comunidade universitaria. Una publicación que, dende a independencia e de xeito transversal, pretende abordar monográficamente aqueles asuntos que preocupan aos profesionais e aos ciudadáns.

CUADERNOS1O primeiro número estivo dedicado á obra de Punta Langosteira, con artígos de José González-Cebrian, Juan Rey Cortegoso, Carlos Nárdiz, Ramón Castro, Carmina Escrigás, Enrique Maciñeira, Fernando Noya Arquero, Victoria Bajo González, José Enrique Pérez Noguer, Joan Busquets e Juan R. Acinas.


cuadernosdelterritorio2bajaO segundo número centrouse no sempre complexo tema do ordenamento do litoral, e contou con textos de Miriam García, Manuel Borobio, María da Graça Fonseca, Renato Días, Manuel Anxo Freire, Juan López Bedoya, Augusto Pérez Alberti, Ricard Pié, Josep María Vilanova, Purificación Díaz Ameneiro, Henrique Seoane, Juan Carlos Mancho, Íñigo Losada, Raúl Medina, Enrique Peña, José Anta, Inés Mera, Juan Luis Dalda, Javier González Harguindey, Rafael Eimil e Xosé Manuel Rosales.