EspañolGalego

El puerto exterior de A Coruña, una visión transversal

Volume de 250 páxinas, en castelán e inglés.

PUERTO_EXTERIORa

A través de estudos técnicos e científicos redactados por expertos, repásanse a xestación do proxecto do porto exterior, as súas fases de construción e os seus futuros avances. Contén artigos de José González-Cebrian, Juan Rei Cortegoso, Carlos Nárdiz, Ramón Castro, Carmina Escrigás, Enrique Maciñeira, Fernando Noya Porteiro, Vitoria Bajo González, José Enrique Pérez Noguer, Joan Busquets e Juan R. Acinas.