Daniel Viña

A Asociación Española Contra o Cancro presenta aos partidos políticos as súas propostas na loita contra o cancro

Notas de prensa AECC

O obxectivo das súas reivindicacións é mellorar a situación dos pacientes de cancro e as súas familias en Galicia

Cómpren políticas públicas transparentes que rendan contas á cidadanía dos resultados en saúde dos plans para a prevención, atención e investigación do cancro

Galicia debe contar cun plan integral de control do cancro que garanta a equidade en saúde para todos os grupos sociais e a igualdade de oportunidades para facer fronte á enfermidade

Para conseguir que no 2030 a supervivencia media a cinco anos en cancro sexa do 70% é fundamental unha aposta decidida polo fortalecemento da investigación e reter o talento científico que se forma en Galicia

O cancro é a enfermidade que supón un maior risco de perder o traballo: as posibilidades de estar desempregado entre os superviventes de cancro son un 34 % máis altas que as da poboación xeral

A Asociación púxose como obxectivo conseguir a primeira xeración libre de tabaco, e reclama a implicación das administracións para protexer a poboación fronte ao seu fume e residuos contaminantes

Débense incrementar proporcionalmente os recursos de coidados paliativos para asegurar a equidade no acceso a este servizo de todas as persoas que o necesiten

A Coruña, 31 de xaneiro de 2024.- O cancro debe converterse nun obxectivo prioritario para o Goberno autonómico que saia das urnas tras as eleccións do 18 de febreiro. Esa é a petición que fai a Asociación Española Contra o Cancro na Provincia da Coruña na conmemoración do Día Mundial do Cancro, que se celebra o 4 de febreiro.

Con motivo desta efeméride, e ante a convocatoria de eleccións autonómicas o próximo 18 de febreiro, a Asociación dirixiuse aos partidos políticos con representación no Parlamento de Galicia para achegarlles as súas propostas co obxectivo de mellorar a situación dos pacientes de cancro e as súas familias na nosa comunidade.

Galicia necesita políticas transparentes e mellorar a equidade e a investigación

A Asociación incide na importancia de contar cun plan integral de control do cancro na Xunta de Galicia que garanta a equidade en saúde para todos os grupos sociais e a igualdade de oportunidades para facer fronte ao cancro. Neste sentido, cómpren políticas públicas transparentes que rendan contas á cidadanía dos resultados en saúde dos plans para a prevención, atención e investigación da enfermidade. Por iso, a Asociación reclama que se publiquen, de forma periódica e accesible para a poboación, os resultados en saúde de leis, estratexias e programas relacionados co cancro; os indicadores do cumprimento da equidade nas prestacións da carteira de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde relacionados cos procesos oncolóxicos e os indicadores de cumprimento da igualdade de oportunidades para acceder a esas prestacións.

Un dos obxectivos prioritarios da entidade é que, en 2030, a supervivencia media a cinco anos das persoas diagnosticadas de cancro se incremente, como mínimo, ata o 70 %. Para conseguilo é fundamental unha aposta decidida polo fortalecemento da investigación oncolóxica. Necesítase integrar aos investigadores galegos —que se senten illados—, favorecer a formación de redes e avogar pola internacionalización. Ademais, é preciso reter o talento que se forma en Galicia e atraer a investigadores de fóra da comunidade para fortalecer a capacidade investigadora da nosa comunidade. Tamén resulta necesario incrementar a colaboración entre perfís básicos e clínicos, promover as fases temperás dos ensaios clínicos e traballar cara á creación dun Comprehensive Cancer Center —centro de referencia na atención do cancro— en Galicia.

O cancro, causa de vulnerabilidade social e económica

Outro dos retos da Asociación é a atención integral ás persoas con cancro e ás súas familias. Neste sentido, unha das claves está na atención a pacientes con necesidades sociais. O sistema público de saúde deber prover unha atención integral para responder ao impacto do cancro nas persoas e identificar e abordar adecuadamente o efecto psicolóxico e social da enfermidade en pacientes e familiares.

O cancro é a enfermidade que supón un maior risco de perder o traballo: as posibilidades de estar desempregado entre os superviventes de cancro son un 34 % máis altas que as da poboación xeral. O diagnóstico conleva un aumento de gastos —o custo para o 41 % das familias supera os 10.000 euros— e unha diminución de ingresos que pode provocar situacións de vulnerabilidade económica en moitos pacientes. En España, ao redor de 27.000 persoas con cancro entran en risco de exclusión social cada ano debido ao impacto económico da enfermidade. Estímase que, en Galicia, 1.261 persoas que foron diagnosticadas de cancro en 2023 atopábanse en situación de vulnerabilidade laboral e risco de pobreza, e que outras 3.245 vivían soas, unha condición que se relaciona cun incremento da mortalidade.

Por eses motivos, desde a Asociación Española Contra o Cancro avógase pola identificación das situacións de vulnerabilidade económica e de soidade non desexada das persoas con cancro desde o primeiro momento, incluíndo na historia clínica a valoración do “distrés social” e protocolos de derivación temperá ao equipo de Traballo Social. Tamén hai que informar ao paciente e ao familiar coidador sobre como acceder a dereitos sociais, axudas ante a vulnerabilidade económica e servizos para facer fronte á soidade, e revisar as normativas e procedementos de incapacidade permanente e discapacidade polos efectos secundarios e as secuelas do cancro.

É necesario acabar co tabaco e potenciar os cribados e os coidados paliativos

Entre os obxectivos da Asociación está, ademais, conseguir a primeira xeración libre de tabaco. Fumar é un dos principais factores de risco para o desenvolvemento do cancro, e está asociado a máis de dezaseis tipos de tumores. Se o consumo de tabaco desaparecera, os casos de cancro reduciríanse ata nun 30%. Neste ámbito, a entidade reclama a implicación das administracións autonómicas e locais para adoptar as medidas normativas necesarias para a protección da poboación —especialmente da infancia e adolescencia— fronte ao fume e residuos contaminantes do tabaco. Tamén é necesaria unha vixilancia estrita do cumprimento das leis vixentes en materia de espazos libres do fume do tabaco e actividades continuadas de sensibilización e información sobre o risco para a saúde dos novos produtos con nicotina, como os cigarros electrónicos, que están de moda entre a poboación más nova.

No eido da prevención, por outra banda, é imprescindible fomentar a participación da cidadanía nos programas de detección precoz. Hai que reforzar o cribado de cancro colorrectal —no que aínda non se logrou unha participación óptima, establecida no 65 %— e ampliar a franxa de idade do programa de cribado poboacional para o cancro de cérvix desde os 25 anos. Neste último caso, tamén é moi importante universalizar o acceso á vacina contra o virus do papiloma humano nos varóns adolescentes para unha prevención completa.

Entre as reclamacións está tamén unha atención especial á poboación oncolóxica que se enfronta ao final da vida. O número óptimo de recursos especializados de coidados paliativos para unha atención adecuada é de 2 por cada 100.000 habitantes —un de atención no domicilio e outro de atención hospitalaria—. Na nosa comunidade, esta cifra sitúase en 0,67, e a media nacional está en 0,6. Ademais, débense incrementar proporcionalmente os recursos de coidados paliativos para asegurar a equidade no acceso a este servizo de todas as persoas que o necesiten —especialmente en zonas rurais—, ademais de reforzar a protección social dos pacientes con necesidades paliativas.

A Asociación Española Contra o Cancro presenta aos partidos políticos as súas propostas na loita contra o cancro Leer más »

Abiertas las inscripciones para el encuentro lúdico-terapéutico Acougo de la Asociación

Notas de prensa AECC

La segunda edición de estas jornadas de convivencia, organizadas por la Asociación Española Contra el Cáncer en la Provincia de A Coruña, se celebrará el 3, 4 y 5 de noviembre en el hotel Attica21 As Galeras de Bastiagueiro (Oleiros)

La actividad está dirigida a familias que convivan con un diagnóstico de cáncer en las que haya niños o adolescentes

Se organizarán sesiones de magia y de mindfulness, manualidades, barbacoas, excursiones y talleres de relajación para mejorar la calidad de vida, disfrutar, aprender y compartir experiencias juntos

Los interesados pueden inscribirse hasta el 30 de septiembre a través de correo electrónico o por teléfono

A Coruña, 23 de agosto de 2023.- La Asociación Española Contra el Cáncer en la Provincia de A Coruña ha abierto las inscripciones para la segunda edición del espacio de encuentro lúdico-terapéutico Acougo, que se celebrará el fin de semana del 3, 4 y 5 de noviembre en el hotel Attica21 As Galeras de Bastiagueiro (Oleiros). La actividad, totalmente gratuita, está dirigida a familias que convivan con un diagnóstico de cáncer y en las que haya niños o adolescentes, para que puedan compartir experiencias, aprender y disfrutar junto a otras personas que pasan —o han pasado— por situaciones similares.

Los interesados pueden anotarse hasta el próximo 30 de septiembre a través del correo electrónico acoruna@contraelcancer.es o llamando por teléfono a las sedes de A Coruña (981 142 740), Santiago de Compostela (981 576 479) y Ferrol (981 370 003). Después, los profesionales de la Asociación realizarán una valoración previa para conocer a los integrantes de la familia y su situación. En total, participarán en la jornada alrededor de diez familias.

A lo largo del fin de semana, los participantes “desconectarán y acudirán a un lugar en el que todos los miembros de la familia serán atendidos y disfrutarán de diferentes actividades, rompiendo con la rutina y los roles asumidos en casa”, explica Rosa Trillo, psicóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer en la Provincia de A Coruña. Además, “el hecho de compartir esta experiencia con otras personas que están pasando por situaciones parecidas ayuda a que se sientan arropados y acompañados, a tejer redes de apoyo y a mejorar las relaciones sociales”.

El programa previsto para el encuentro combina “actividades pensadas para hacer padres e hijos juntos con otras que se realizarán por separado”, indica la psicóloga, “pero todas con un componente lúdico”. Esto “ayuda a la desconexión y a que todos los participantes puedan pasar tiempo entre iguales”. Se organizarán sesiones de magia y de mindfulness, manualidades, barbacoas, excursiones y talleres de relajación “con los que aprender estrategias que les ayuden en el día a día”. Todas ellas están pensadas para disfrutar, aprender y compartir experiencias, con el objetivo de “mejorar la calidad de vida y reducir la sobrecarga —que, en muchas ocasiones, provocan los cuidados del día a día— y, en su caso, la sintomatología ansiosa o depresiva”.

Abiertas las inscripciones para el encuentro lúdico-terapéutico Acougo de la Asociación Leer más »

El Servicio de Atención Social de la Asociación Española Contra el Cáncer realizó más de 500 intervenciones en el primer semestre del año

Notas de prensa AECC

En total, 274 personas se beneficiaron de sus programas

La Asociación cuenta con varias líneas de ayudas económicas destinadas a afrontar los gastos que ocasiona la enfermedad, la compra de alimentos o el pago de suministros o alquiler

También dispone de bancos de préstamo de pelucas —que se han renovado recientemente— y material ortoprotésico

En el último año, el servicio se ha reforzado con la incorporación de una nueva trabajadora social y la atención presencial en la sede de Ribeira

A Coruña, 16 de agosto de 2023 – El Servicio de Atención Social de la Asociación Española Contra el Cáncer en la Provincia de A Coruña realizó, durante el primer semestre del año, más de 500 intervenciones para ayudar a pacientes oncológicos y familiares a hacer frente a los gastos y necesidades que ocasiona la enfermedad. En total, 274 personas se han beneficiado de los programas de la Asociación en los seis primeros meses de 2023.

La Asociación cuenta con varias líneas de ayudas económicas. En primer lugar, están las dirigidas a “sufragar ciertos gastos que ocasiona la enfermedad —como medicamentos, desplazamientos o servicios de ayuda a domicilio—, siempre como complemento a las ayudas que los pacientes pueden percibir de la Administración Pública o de otras entidades”, asegura Paula Romero, trabajadora social de la Asociación. Por otra parte, se ofrecen ayudas a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y cuentan con unos recursos mucho más limitados. En este caso, “abarcan la compra de alimentos, el abono de suministros —como luz, gas o agua— o el pago del alquiler”. El objetivo es que “la merma de ingresos que supone un diagnóstico de cáncer en la familia no influya en la calidad de vida del paciente y en el bienestar de los familiares”.

La Asociación Española Contra el Cáncer en nuestra provincia lleva tiempo impulsando estas ayudas, de las que se han beneficiado 47 unidades familiares y cuyo importe superó los 47.000 euros en el primer semestre del año. Esta cifra es superior a todo el presupuesto anual disponible en 2019 para estos fines —40.000 euros— y se acerca a los 54.000 que se destinaron a ayudas en 2021 —en plena pandemia—.

Préstamo de pelucas y material ortoprotésico

Por otra parte, la Asociación cuenta en sus sedes de A Coruña, Santiago, Ferrol y Ribeira con bancos de préstamo de pelucas y pañuelos con los que reducir el impacto emocional que puede producir en las pacientes la pérdida del cabello debido a los tratamientos. Todos ellos “se han renovado recientemente con una nueva imagen para que las mujeres —que suponen el 100% de las personas que acuden a este servicio— cuenten con un lugar todavía más acogedor para probar estos productos. Se los facilitamos de manera totalmente gratuita y durante el tiempo que necesiten”, explica Paula Romero. “Para muchas personas es importante que su familia y el resto de su entorno no las vean sin pelo, y también cuidar la propia imagen para que se sientan de la mejor forma posible. Cuanto más les guste su aspecto, más fuerzas tendrán”.

También se dispone de préstamo de material ortoprotésico —como sillas de ruedas, andadores o sillas de baño— y de camas y grúas. Este tipo de elementos “resultan fundamentales para facilitar la vida cotidiana, la libertad de acción y movimiento y crear un entorno accesible. Queremos que los pacientes puedan permanecer en su domicilio el máximo tiempo posible y en unas condiciones dignas”. En lo que va de año, 58 personas se beneficiaron de préstamos de estos elementos, pelucas y pañuelos.

La Asociación ha reforzado su equipo de Atención Social

Para solicitar cualquiera de las ayudas ofrecidas, los interesados pueden dirigirse a alguna de las sedes de la Asociación en la provincia o llamar al teléfono gratuito Infocáncer, 900 100 036 —disponible las 24 horas de los 365 días del año— para reunirse con las profesionales de atención social, que les guiarán y analizarán sus necesidades. En el último año, el servicio se ha reforzado con la incorporación de una nueva trabajadora social al equipo y la atención presencial en la sede de Ribeira, fortaleciendo su compromiso de brindar un apoyo integral a los pacientes de cáncer y sus familias.

El Servicio de Atención Social de la Asociación Española Contra el Cáncer realizó más de 500 intervenciones en el primer semestre del año Leer más »

La Asociación Española Contra el Cáncer sensibiliza sobre la importancia de la protección solar

Notas de prensa AECC

Bajo el lema Este verano no juegues con el sol, la Asociación lleva a cabo una campaña para prevenir el cáncer de piel

A lo largo de los meses de julio y agosto participa en diversas actividades y mesas informativa para concienciar sobre los efectos del sol en la piel, informar sobre la importancia de tomar precauciones y repartir crema solar

La exposición inadecuada y excesiva al sol o a fuentes artificiales de radiación ultravioleta es el factor más común para favorecer el desarrollo del cáncer de piel

A Coruña, 8 de agosto de 2023 – Protegerse adecuadamente del sol es un factor clave para prevenir el cáncer de piel. Para concienciar a la ciudadanía sobre este hecho e informar de las medidas más adecuadas con las que evitar riesgos para la salud, la Asociación Española Contra el Cáncer ha puesto en marcha la campaña Este verano no juegues con el sol. A lo largo de los meses de julio y agosto, voluntarios y profesionales de la Asociación participan en diversas actividades y mesas informativas para trasladar la necesidad de una correcta protección solar, divulgar los efectos del sol sobre la piel y repartir crema solar.

Entre las recomendaciones más significativas en las que incide la Asociación están evitar la exposición solar en las horas centrales del día —entre las 12:00 y las 16:00—, proteger los ojos evitando permanecer expuestos mucho tiempo y empleando gafas de sol —algo especialmente importante, porque la arena y el agua pueden reflejar hasta el 25% de los rayos ultravioleta— y beber agua en abundancia y con frecuencia. Además, hidratar correctamente la piel también protege frente a los rayos del sol. Y, por supuesto, es fundamental utilizar cremas solares —teniendo en cuenta que sólo aquellas con un nivel de protección alto protegen frente a los rayos más peligrosos— y utilizar sombrillas, sombreros, gorras o camisetas. Estas recomendaciones no deben tenerse únicamente en cuenta cuando se acude a la playa, también hay que seguirlas en cualquier actividad al aire libre, incluso cuando el cielo esté nublado, porque el 80% de los rayos del sol pueden atravesar las nubes.

Actividades en la provincia

La Asociación está presente con esta campaña en diversas localidades. En A Coruña, se instaló una mesa informativa y se repartieron cremas solares el 27 de julio. También en Santiago, en el Multiusos Fontes do Sar —el 20 de julio y hoy, 8 de agosto—, el campamento de Os Tilos y el campamento Fontes do Sar —donde, además, se realizaron dinámicas de grupo—. En Ferrol y su área de influencia, junto a las mesas informativas y el reparto de cremas solares en la ciudad departamental y en los arenales de A Frouxeira y Pantín a lo largo del mes de julio, se instalaron carteles de la campaña en los puestos de socorrismo de las playas de Valdoviño y Ferrol. Además, el 28 de julio y el próximo 10 de agosto se realizarán dinámicas de grupo y reparto de información en los campamentos infantiles Ferrol I+D (por la igualdad y la diversidad).

Las exposición inadecuada al sol, principal causa del cáncer de piel

Los factores que pueden favorecer el desarrollo del cáncer de piel son numerosos, pero el más común es la exposición inadecuada y excesiva al sol o a fuentes artificiales de radiación ultravioleta, como las lámparas bronceadoras. Las personas con más riesgo son las de piel clara, pelo rubio o pelirrojo y ojos azules o verdes, junto a aquellas que trabajan muchas horas al aire libre y no se protegen de forma adecuada y las que pasan su tiempo de ocio expuestas al sol. Resulta especialmente importante la exposición solar durante los primeros años de vida y el hecho de presentar quemaduras en la piel en la infancia y adolescencia.

En el cáncer de piel es muy relevante un diagnóstico precoz, porque si se detecta cuando aún no se ha extendido o invadido en profundidad será posible realizar un tratamiento más eficaz y menos agresivo. Para ello, se recomienda acudir al dermatólogo para realizar revisiones periódicas de la piel y autoexplorarse para apreciar cambios en las manchas de la piel. En este sentido, para ayudar a distinguir un lunar de un melanoma se puede aplicar la regla “ABCDE”: asimetría, bordes irregulares, color no homogéneo, diámetro mayor de seis milímetros y evolución —cambios en el tamaño o la forma—. Si se identifica alguno de esos elementos, se recomienda acudir al dermatólogo lo antes posible.

La Asociación Española Contra el Cáncer sensibiliza sobre la importancia de la protección solar Leer más »

La segunda edición de la andaina solidaria “En Marcha Contra o Cancro” de Santiago se celebrará el 23 de septiembre

Notas de prensa AECC

La jornada, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Santiago de Compostela, partirá de la Alameda a las 10:00 horas

Las inscripciones ya están abiertas, y estarán habilitadas hasta el 22 de septiembre en la página web de la entidad o en la sede de la Asociación en Santiago de Compostela (Avda. Barcelona, 29, bajo)

Además, para conmemorar el Día Mundial de la Investigación Contra el Cáncer, se organizará la feria divulgativa Ciencia para todos

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2023.- La II Andaina Solidaria En Marcha Contra o Cancro, que organizala Asociación Española Contra el Cáncer en Santiago de Compostela, tendrá lugar el próximo 23 de septiembre, con salida desde el paseo central de la Alameda a las 10:00 horas.

Todas las personas interesadas en participar y en apoyar la lucha contra el cáncer pueden hacerlo ya desde la página web de la entidad o en la sede de la Asociación en Santiago (Avda. Barcelona, 29, bajo) de lunes a viernes entre las 9:00 y las 15:00 horas. A partir del 4 de septiembre, también podrán anotarse en el departamento de deportes de El Corte Inglés (Calle Restollal, 50) en horario de 10:00 a 22:00 de lunes a sábado. La inscripción estará abierta hasta el próximo 22 de septiembre a las 15:00 horas. Además, el propio día del evento será posible apuntarse de forma presencial hasta una hora antes del comienzo del evento en la propia Alameda.

La andaina tiene una gran importancia tanto a nivel deportivo como social, porque fomenta hábitos de vida saludables, ayuda a desarrollar la investigación oncológica y la financiación de proyectos dirigidos a mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad y, además, permite la continuidad de los programas y servicios gratuitos que ofrece la Asociación. Desdela entidad se anima a participar a personas de todas las edades y a compartir un día con la familia, amigos y vecinos haciendo ejercicio y colaborando con una buena causa.

Durante la jornada también se celebrará el Día Mundial de Investigación Contra el Cáncer, que se conmemora todos los años el 24 de septiembre para concienciar sobre la importancia de continuar impulsando la investigación oncológica. Para ello, se organizará la feria divulgativa Ciencia para todos, con standsen los que investigadores e investigadoras explicarán su labor y realizarán divertidos experimentos. En el evento colaborarán grupos del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS), el Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CiQUS), la USC, el grupo de Oncología Médica Traslacional (Oncomet) y los servicios de Cardiología del Chus (Cardiochus) y de Farmacia del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza.

II Andaina En Marcha Contra o Cancro

El recorrido de la andaina, de 5 kilómetros, será circular, con salida y meta en el paseo central de la Alameda compostelana. Discurrirá por el paseo de la Herradura, la avenida de Compostela, la avenida de las Burgas, la avenida del Profesor Legaz Lagambra y la avenida de Antonio Raimundo Ibáñez antes de regresar al emblemático parque. El circuito se completará dos veces.

El coste de la inscripción es de 10 euros para los adultos, y 5 euros para los menores de 12 años. Además, aquellos que no puedan participar, pero estén interesados en colaborar, pueden realizar su aportación a través de Bizum —en el 06505— o en la cuenta del Banco Santander con IBAN ES54 0049 0007 2326 1212 4606 incluyendo el concepto CONTRAELCANCER SANTIAGO”.

Los inscritos recibirán la camiseta oficial de la andaina y un dorsal personalizable para escribir una dedicatoria. Quienes se inscriban a través de la web o de la sede local podrán recogerlos en la Asociación a partir del 7 de agosto, y los que lo hagan en El Corte Inglés los tendrán a su disposición en el propio establecimiento desde el 4 de septiembre en horario comercial.

La segunda edición de la andaina solidaria “En Marcha Contra o Cancro” de Santiago se celebrará el 23 de septiembre Leer más »

Rosa Arroyo, Medalla de Oro y Brillantes del Colegio Médico de A Coruña

Rosa Arroyo

A Coruña, 4 de mayo de 2023. La Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña ha decidido, por unanimidad, a propuesta de la Comisión de Honores y Premios, conceder la Medalla de Oro y Brillantes de la institución a la doctora Rosa Arroyo Castillo, una facultativa “excelente, solidaria, comprometida con el profesionalismo médico, firme defensora de la medicina basada en la evidencia y oftalmóloga de reconocido prestigio”, como recoge el acta de concesión.

La doctora Arroyo nació en Berna (Suiza) en 1962. Es licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y realizó el MIR en el Hospital Universitario La Paz, donde ejerció como especialista en Oftalmología durante cuatro años. Además, es doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de A Coruña. Desde 1994 presta sus servicios en el actual Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, donde, entre otras responsabilidades, fue directora de Procesos Quirúrgicos.

Formó parte de la Junta Directiva del Colegio Médico de la Provincia de A Coruña durante doce años como vicepresidenta, secretaria general y vicesecretaria, hasta 2018, cuando fue elegida la primera mujer en formar parte de la Comisión Permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) como vicesecretaria general, cargo que renovó en las elecciones celebradas en 2021 y en el que “viene demostrando una gran dedicación y entrega en defensa de la profesión”. Además, es la coordinadora del Observatorio contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias de la Organización Médica Colegial, donde realiza una “excelente e impagable labor para concienciar sobre el peligro que suponen las prácticas que no están ajustadas a la mejor evidencia científica disponible”.

Rosa Arroyo también ha desarrollado una intensa labor como voluntaria. Pertenece a la Comisión de Cooperación y Solidaridad colegial y, “al margen del trabajo que realiza entre nosotros a favor de los que más lo necesitan, ha participado en campañas de ámbito internacional como las realizadas en Nicaragua, campamentos de refugiados del Sahara Occidental, India, Burkina Faso y República del Chad”.

Para la doctora Arroyo, la concesión del galardón “ha sido una enorme sorpresa con la que me siento abrumada. Muchas gracias al Colegio, a su Junta Directiva y a la Comisión de Honores y Premios por este gran reconocimiento”. A lo largo de su trayectoria, la facultativa ha intentado “conocer la profesión desde todos los ángulos posibles. He tenido la suerte de ejercer en un hospital, el de Ferrol, donde se demuestra que no hace falta trabajar en un centro enorme para ser buen médico. Y con mi labor en el ámbito de la gestión y en la actividad colegial he tratado siempre de mejorar la calidad de la atención a los pacientes”.

Junto a Rosa Arroyo han recibido la Medalla de Oro y Brillantes del Colegio Ramón Cobián Varela, Luis Concheiro, Fernando Diz-Lois, Manuel Sánchez Salorio, Juan Suárez Barros, José Peña Guitián, José Fernández Pernas, Ángel Carracedo Álvarez, Alfonso Castro Beiras, José Castillo Sánchez, Javier Martínez Pérez-Mendaña, Joaquín Potel Lesquereux, Alfonso Solar Boga, Marisa Crespo Leiro, Arturo Louro, Diego Murillo Carrasco y Santiago Rey Fernández-Latorre.

El galardón le será entregado en el transcurso del XV Encuentro Médico, que se celebrará el próximo 17 de junio en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela.

Rosa Arroyo, Medalla de Oro y Brillantes del Colegio Médico de A Coruña Leer más »

Los voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer en A Coruña ayudan a más de 5.000 pacientes de cáncer y familiares en la provincia

Voluntariado en el Centro Oncológico de Galicia

Alrededor de 700 voluntarios apoyan y acompañan a pacientes y familiares en la provincia de A Coruña.
La Asociación pone en valor su inestimable ayuda con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que se conmemora el 5 de diciembre.
Los voluntarios están presentes en hospitales de A Coruña, Ferrol y Santiago con el Carrito Don Amable, visitas a planta y acompañamiento a consultas médicas en los hospitales.
También acompañan por teléfono a quienes, sin estar en el hospital, necesitan a alguien con quien hablar.
La valoración media en las encuestas de satisfacción del servicio de acompañamiento ofrecido por el voluntariado de la Asociación es de 9,5
.

A Coruña, 2 de diciembre de 2022. Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que se conmemora el 5 de diciembre, la Asociación Española Contra el Cáncer en la Provincia de A Coruña quiere poner en valor el trabajo de los voluntarios, que colaboran con la entidad en las numerosas actividades que organiza y que realizan una labor fundamental en el acompañamiento a pacientes y familiares en los hospitales de A Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol. Hasta este año, el voluntariado no pudo volver de forma presencial a los centros hospitalarios debido a las limitaciones impuestas por la pandemia y por la especial sensibilidad de los pacientes oncológicos, pero poco a poco se está recuperando la actividad.

En la provincia coruñesa, la Asociación cuenta con alrededor de 700 voluntarios y voluntarias, que ayudan a más de 5.000 pacientes y familiares cada año. Muchos de ellos colaboran de forma solidaria en aquellos hospitales donde se ha podido reanudar el servicio de acompañamiento tras la crisis provocada por la covid-19.

En A Coruña, la actividad de los voluntarios ya ha regresado al Chuac, al Centro Oncológico de Galicia y al Hospital Abente y Lago —en enero, lo hará también en el Hospital Teresa Herrera y, próximamente, en el de Oza—. En Santiago el acompañamiento ha vuelto al Chus y, en Ferrol, al Hospital Naval.

Los voluntarios realizan programas distintos en los diferentes centros. En el complejo hospitalario coruñés ofrecen un servicio de acompañamiento en las habitaciones de los pacientes ingresados. En el Abente y Lago han puesto en marcha la iniciativa Corazones Solidarios, mediante la que las voluntarias visitan las habitaciones para entregar cojines con forma de corazón —confeccionados en el taller de costura de la Asociación— como obsequio a las pacientes de la Unidad de Mama, con el objetivo de darles apoyo tras la cirugía e informarles de los servicios gratuitos que la entidad pone a su disposición.

Otra de las iniciativas puestas en marcha por la Asociación es el Carrito Don Amable, con el que los voluntarios ofrecen cafés, infusiones y pastas a los pacientes y a las familias para conversar con ellos y hacerles sentir escuchados. El carrito —presente en las zonas de espera de las consultas médicas y en las salas habilitadas para administrar quimioterapia— funciona en el Centro Oncológico de Galicia, en el Hospital Naval ferrolano y en el Chus.

No obstante, el voluntariado de la Asociación no está presente únicamente en los hospitales, También se encargan del servicio de acompañamiento telefónico, que nació ante la imposibilidad de prestar atención presencial durante el confinamiento y que se sigue manteniendo para dar apoyo a los pacientes que se encuentren en sus casas y necesiten conversar con alguien. Además, los voluntarios acompañan a quienes no tienen a nadie con quien acudir a las consultas médicas periódicas.

El inestimable trabajo de los voluntarios llega mucho más allá, estando presentes en las actividades que organiza la Asociación en todo el territorio gracias a sus 44 Juntas Locales, que hacen llegar los recursos y servicios gratuitos para pacientes y familiares de la entidad, informan en prevención y recaudan fondos para financiar proyectos que ayuden a avanzar en la investigación contra el cáncer.

“Una gran familia”

María Teresa Montes es una de las voluntarias del Carrito Don Amable en el Centro Oncológico de Galicia. “Les ofrecemos café y té cuando acuden a las consultas médicas y, si así lo desean los pacientes que están ingresados, también los visitamos en las habitaciones para ofrecerles apoyo y facilitarles la información que necesiten”. Con este acompañamiento “conseguimos que se les ilumine la cara” y que “no se sientan solos”, explica. “Los voluntarios, los pacientes y los profesionales formamos una gran familia”.

En Ferrol, Lolina Martínez ejerce la labor de voluntariado en el Hospital Naval de la ciudad, también a través del servicio del Carrito Don Amable. “Esta iniciativa visibiliza más el trabajo de la Asociación. Es un apoyo muy próximo a los pacientes y a los familiares que permite valorar las necesidades que tienen y ponerlos en contacto con los servicios que ofrecemos”, indica la voluntaria, que, junto a sus compañeras, “los escuchamos con nuestra mejor sonrisa”.

Por otro lado, Pablo Maril, estudiante de Medicina en la USC, ha colaborado en diferentes campañas informativas y de captación de fondos y, dentro de poco, comenzará a hacerlo acompañando a pacientes en el Chus, como también hace su madre. Según explica, “ser voluntario te ayuda a aprender a hablar de una forma más personal con los pacientes y a romper ciertas barreras”. Además, destaca que este acompañamiento “da vida a muchas personas”. También considera importante “las campañas de divulgación y detección precoz que realiza la Asociación”, así como los esfuerzos orientados a la prevención, como los dirigidos a conseguir espacios libres de humo de tabaco.

Pacientes, familiares y sanitarios valoran con un 9,5 el programa de acompañamiento

La Asociación cuenta con técnicos que se encargan de coordinar las acciones de voluntariado en la provincia. Ricardo Calza, de la sede provincial en A Coruña, resalta la labor de humanización que los voluntarios realizan con los pacientes y que ayuda a los sanitarios, “porque saben que la Asociación cubre esa parte humana que, a veces, los profesionales no siempre pueden atender debido a la elevada carga de trabajo que soportan”. Según los datos recogidos en las encuestas realizadas por la entidad sobre la valoración del programa de acompañamiento, la satisfacción de pacientes, familiares y sanitarios es de 9,5 sobre 10.

Los voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer en A Coruña ayudan a más de 5.000 pacientes de cáncer y familiares en la provincia Leer más »

“Hermana adiós”, una mirada a la muerte a través de la fotografía

Exposición de Esperanza Merino en el Colegio Médico de A Coruña

La exposición se inaugura el 2 de diciembre en la sala de exposiciones del Colegio Médico de A Coruña

Esperanza Merino realiza un homenaje póstumo a su hermana con fragmentos de su diario y con composiciones fotográficas simbólicas

A Coruña, 1 de diciembre de 2022. La exposición fotográfica Hermana Adiós de Esperanza Merino estará abierta al público desde su inauguración, el 2 de diciembre, hasta el 28 de enero, en la sala de exposiciones de la sede del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña en la calle Riego de Agua, 29, primer piso. Mediante composiciones fotográficas, la artista aúna su mirada ante la muerte y el más allá con los testimonios de su hermana durante la época en la que le diagnosticaron cáncer, para dedicarle una despedida.

A través de diecisiete fotografías, Esperanza Merino muestra su visión particular de la muerte. Juega con el simbolismo de la historia del arte, como la idea de los egipcios de que “el alma tiene que pesar menos o igual que la pluma de la diosa Maat para poder llegar al paraíso”, explica. La exposición va siguiendo un orden cronológico: “comienza con la noticia de la enfermedad y la idea del miedo. Continúa con la asimilación de que todo se acaba y hay que despedirse, y finaliza con la llegada de la muerte y la idea del más allá”, asegura.

El libro con el mismo título estará disponible para que el público pueda ojearlo durante la visita y, si lo desea, comprarlo. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, en horario de 12,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas, y los sábados, de 12,00 a 14,00, pero permanecerá cerrada durante las fechas navideñas. La entrada es libre y gratuita.

“Hermana adiós”, una mirada a la muerte a través de la fotografía Leer más »

El TSXG anula la instrucción que permitía renovar recetas a los farmacéuticos de Atención Primaria

La medida aprobada por el Servizo Galego de Saúde menoscababa las competencias de los médicos

El Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña celebra el fallo y la anulación de la instrucción, algo que beneficiará a la seguridad sanitaria de todos los ciudadanos

En la sentencia, además, se condena al Sergas a abonar las costas del procedimiento

A Coruña, 29 de noviembre de 2022. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de dictar una sentencia mediante la que se anula y deja sin efecto la “instrucción sobre continuación del tratamiento crónico del farmacéutico de Atención Primaria en situaciones especiales” aprobada por el Servizo Galego de Saúde a finales del año pasado. La medida permitía a los farmacéuticos de ese nivel asistencial renovar tratamientos a los pacientes crónicos en determinadas circunstancias, menoscabando las competencias de los médicos. En la sentencia, la Sala también reprocha al Sergas que la decisión se tomara sin aportar “estudios, memorias, informes o propuestas que avalen la necesidad adoptar las medidas ahí acordadas”.

Con esta decisión, el TSXG da la razón al Consello Galego de Colexios Médicos, que recurrió la decisión a propuesta del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña.

El Colegio de Médicos coruñés celebra el fallo y la anulación de la instrucción, algo que beneficiará a la seguridad sanitaria de todos los ciudadanos. La decisión del Sergas se tomó de forma unilateral para tratar de paliar la falta de médicos en Atención Primaria, un parche que no soluciona el problema de un nivel asistencial imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema sanitario, sino que lo alarga en el tiempo. El déficit de facultativos no puede solucionarse otorgando competencias a otras profesiones —que, por otro lado, están claramente recogidas en la legislación, donde se marca qué materias y técnicas son responsabilidad de cada profesión sanitaria—, sino a través del incremento y la reorganización de los recursos humanos.

La sentencia, además, se condena al Sergas a abonar las costas del procedimiento. La decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no es firme y ante ella cabe la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El TSXG anula la instrucción que permitía renovar recetas a los farmacéuticos de Atención Primaria Leer más »

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad